nowe zasady dotyczące cookies

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki „cookies”. Używamy ich, aby wyświetlić Ci treści, które są dla Ciebie naistotniejsze.
Pliki te zapewniają optymalne działanie serwisu, jeśli jednak zechcesz zrezygnować z ich używania, możesz to zrobić w kazdej chwili.

dowiedz się więcej...
pl en

MultiLink - wspomaganie indeksowania...

Dodano: 07.12.2008r

Ukończyliśmy prace nad narzędziem które powinno wspomóc użytkowników przy indeksacji określonych url'i - MultiLink.

MultiLink jest dostępny w każdej grupie - po kliknięciu przycisku otwiera się formularz w którym określamy typ strony i jej kategorie, priorytet, pogrubienie, tekst przed i po linku a także:
- minimalną ilość pobrań linku danego url'a z określonym anchorem
- listę anchorów (podajemy jeden pod drugim)
- listę url'i (podajemy jeden pod drugim)

Po wypełnieniu formularza i przydzieleniu punktów system rozpoczyna tworzenie linków łącząc ze sobą pierwszy url z listy url'i z pierwszym anchorem z listy anchorów - po określonej wcześniej ilości pobrań kombinacji danego linku następuje zmiana anchora na kolejny z listy. Po utworzeniu wszystkich kombinacji linków pierwszego url'a z wszystkimi anchorami rozpoczyna się ta sama procedura co wyżej opisana lecz z kolejnym url'em na liście url'i. Cała procedura trwa do czasu wykorzystania przydzielonych punktów do grupy.

Istnieje także możliwość ustawienia opcji w taki sposób aby w pierwszej kolejności zmieniały się url'e dla danego anchora...